Vriend / Donateur worden

Wie De Amsterdamse Bachvereniging een warm hart toedraagt en dat wil tonen, wordt uitgenodigd het koor financieel een steuntje te geven door Vriend of Donateur te worden.

1. U kunt Vriend worden voor € 60,- of meer per jaar.

De Amsterdamse Bachvereniging kent Vrienden, die jaarlijks minimaal € 60,– doneren.

Een Vriend krijgt ons koorblad ‘Contrapunt’ toegestuurd en geniet een aantrekkelijke korting op de toegangsprijs van onze concerten.
Zij krijgen gereserveerde plaatsen toegewezen bij de concerten.

2. Een Donateur

schenkt belangeloos een bedrag naar keuze per maand of per jaar aan onze vereniging.

3. Ook bestaat de mogelijkheid om te Adverteren.

Uw advertentie wordt dan in ons verenigingsblad geplaatst en het programmaboekje bij een concert. Een halve pagina kost € 50,- en een hele pagina kost € 100,-. De bijdrage geldt per jaar.

 

U kunt zelf kiezen hoe u de vereniging wilt ondersteunen. Maar hoe groot of bescheiden uw intenties mogen zijn, iedere bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Wilt u vriend worden neem contact met ons op via email

U kunt uw bijdrage of donatie onder vermelding van uw keuze overmaken op rekeningnummer iban NL60 INGB 0004 396 144 t.n.v De Amsterdamse Bachvereniging.