Bestuur

Bestuur De Amsterdamse Bachvereniging
Frans Mollee Voorzitter
Marc van Balen Secretaris
Jan van Dijk Penningmeester
Hedwig Everaerts Tweede penningmeester
Loes Buijsman Lid algemene zaken
Ilse den Hollander Lid algemene zaken
Ineke Hofer Lid algemene zaken

Het bestuur is bereikbaar via dit e-mailadres.