Bestuur

Bestuur De Amsterdamse Bachvereniging:
Loes Buijsman Voorzitter
Marc van Balen Secretaris
Jan van Dijk Penningmeester
Frans Mollée Lid algemene zaken
Hedwig Everaerts Lid algemene zaken

U wilt het bestuur benaderen?
Stuur dan een E-mail.