AVG verklaring Amsterdamse Bachvereniging

Op de bestuursvergadering van woensdag 31 maart 2021 verklaart de Amsterdamse Bachvereniging (ABV) dat ze alle relevante onderdelen van het AVG programma heeft doorlopen. En dat ze daarmee de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Per onderdeel is aangegeven hoe aan de AVG wetgeving is voldaan. Wij controleren de inhoud van de verklaring geregeld en maken updates wanneer daar aanleiding toe is.

Lidmaatschap en extra profielinformatie

 • Persoonsgegevens: NAWTE (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres)
 • Grondslag: lidmaatschap overeenkomst (papier of formulier website)
 • Verwerkingen: Ledenadministratie, contributie-heffing, betaling studiemateriaal, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten, stemsoort, koorervaring, datum en uitslag stemtest, bereik hoog/laag.
 • Verwerkt door: secretaris en penningmeester
 • Bewaartermijn: Gedurende het lidmaatschap en daarna max 7 jaar voor de boekhouding

Foto’s van koorleden op de website

 • Grondslag: lidmaatschapsovereenkomst (per mail)
 • Verwerking: foto’s van leden op de afgeschermde koorpagina van de website, alleen met een wachtwoord te bereiken
 • Verwerkt door: koorlid voor de website
 • Bewaartermijn: Gedurende het lidmaatschap en daarna maximaal 3 maanden.

NAW gegevens van solisten en orkestleden die aan concerten meegewerkt hebben

 • Grondslag: overeenkomst van opdracht zzp’ers
 • Verwerking: benaderen professionals voor deelname aan concerten
 • Verwerkt door: bestuurslid met deze taak in de portefeuille, thans de voorzitter
 • Bewaartermijn: totdat een professional heeft aangegeven niet meer benaderd te willen worden

Privacy policy vindbaar, verwijzing documenten

 • Wij hebben als vereniging onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
 • Wij verwijzen als vereniging in al onze documenten waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website.

Toegangsbeveiliging.

 • Wij als ABV verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Het adressenbestand is uitsluiten voor eigen gebruik in de vereniging.
 • Wij als vereniging hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van een wachtwoord.

Software en antivirussoftware up to date

 • Wij als ABV hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware.

Papieren documenten en beveiliging

 • Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop persoonsgegevens staan opgeslagen achter slot en grendel.

Medewerkers geïnstrueerd

 • Alle bestuursleden hebben de video van de Stichting AGV bekeken.