Bestuur

Bestuur De ABV:
Mathilde Andriessen Voorzitter
Conny Gaykema Secretaris
Loes Buijsman 2de secretaris
Jurriaan Grolman Penningmeester
Marion Beckrop Lid algemene zaken

U wilt het bestuur benaderen?
Stuur dan een E-mail.